Kërko

Zgjedhjet Vendore 2022

Listat e zgjedhësve

Bashkia Shkodër

1.Listat e Zgjedhësve Shkodër
2.Listat e Zgjedhësve Shkodër
3.Listat e Zgjedhësve Shkodër

Njësia Administrative Ana e Malit
Njësia Administrative Bërdicë
Njësia Administrative Dajç
Njësia Administrative Gur i Zi
Njësia Administrative Pult
Njësia Administrative Rrethina
Njësia Administrative Shalë -Shosh

Njësia Administrative Velipojë

Njësia Administrative Postribë

Urdhër Nr.54 datë 26.01.2022

Dërgim Informacioni: Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
Dërgim Informacioni: Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
Kërkesë KZAZ Nr.2 për tërheqje listash
Kërkesë KZAZ Nr.3 për tërheqje listash
Kërkesë KZAZ Nr.4 për tërheqje listash
Kërkesë KZAZ Nr.5 për tërheqje listash
Kërkesë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
Vendim Nr.88, datë03.02.2022 "Për materialet Propagandistike"

Dërgim Informacioni "Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve"
Urdhër Nr. 68, datë 07.02.2022 "Për krijimin e grupit të punës për njoftimin e familjeve për qendrat e votimit në Bashkinë Shkodër".
Dërgim Informacioni "Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve"
Kërkese pë vendosje në dispozicion ambjentesh

Vendim Nr.121, datë 11/02/2022, "Për miratimin e rregullore së monitorimit të sjelljes së nëpunësit civil gjatë periudhës së fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme vendore pë kryetar bashkie, në disa njësi të qeverisjes vendore, të datës 06/03/2022".

Dërgim Informacioni Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve
Dërgim Informacioni Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Dërgim Informacioni Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Kërkesë për Informacion

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës