Kërko

Zgjedhjet Qendrore 2021

Në zbatim të LIGJIT Nr. 10 129, dt 11.5.2009 “PËR GJENDJEN CIVILE”, ju sqarojmë se paraqitja e personave me të drejtë vote me sfond gri në listat zgjedhore të afishuara ne web, janë me karta identiteti të pavlefshme si pasojë e kalimit te afatit. Ju bëjmë thirrje të gjithë këtyre personave të paraqiten pranë zyrave të kompanisë ALEAT për rinovimin e kartave, çdo ditë nga e hëna deri të premten në mënyrë që mos t'ju hiqet e drejta për të votuar me datë 25 prill 2021.


Vendim nr.102, "Për përcaktimin e materialeve propagandistike"

Listat e zgjedhësve

 

Shkresa dërguar KQZ në lidhje me fondet e akorduara për grupet e numërimit të votave të KZAZ- ve 2,3,4 dhe 5 të pamjaftueshme për proçesin e numërimit për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit 2021

Kthim përgjigje e KQZ për mënyrën e përllogaritjes së fondeve për GNV-të e KZAZ-ve 2,3,4 dhe 5

Listëpagesa e komisionerëve të QV-ve,anëtarëve te KZAZ dhe grupeve të numërimit të KZAZ-së Nr.2 të hartuara nga ana e KZAZ-së të likuiduara në Postën Shqiptare

Listëpagesa e komisionerëve të QV-ve,anëtarëve te KZAZ dhe grupeve të numërimit të KZAZ-së Nr.3 të hartuara nga ana e KZAZ-së të likuiduara në Postën Shqiptare

Listëpagesa e komisionerëve të QV-ve,anëtarëve te KZAZ dhe grupeve të numërimit të KZAZ-së Nr.4 të hartuara nga ana e KZAZ-së të likuiduara në Postën Shqiptare

Listëpagesa e komisionerëve të QV-ve,anëtarëve te KZAZ dhe grupeve të numërimit të KZAZ-së Nr.5 të hartuara nga ana e KZAZ-së të likuiduara në Postën Shqiptare

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës