Search

Vizito dhe eksploro Shkodrën

Please insert content...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Mobile: +355 22 400117
e-mail: info@shkodra.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës