Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 603 akte  Faqe  prej 61  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 01.11.2021
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. BESNIK HASAN ÇELAJ , Z. KUJTIM JAHJA DOMNORI , Z. LORENC MARK DEDA , Z. MIRASH PALOKË MARKU , Z. NUH SEL
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 01.11.2021
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 63, DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2021 - 2023 TË BASHKISË SË SHKODRËS, TE NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 01.11.2021
PËR NJË SHTESE NË VKB NR. 12, DATË 26.02.2021 PËR MIRATIMIN E SISTEMEVE TË PIKËZIMIT PËR PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 01.11.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHTATOR 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 30.09.2021
PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 30.09.2021
MIRATIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË EKONOMISË PYJORE BRUÇAJ NJËSIA ADMINISTRATIVE PULT BASHKIA SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 30.09.2021
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIE ME QIRA TË EKONOMISË PYJORE PRUEMOS SHELDI, NJËSIA ADMINISTRATIVE RRETHINA,BASHKIA SHKODËR, NGASTRA 50 A, ME SIPËRFAQE 250 M2 , ME AFAT 5 VJECAR PËR VENDOSJEN E ANTENËS TË KOMUNKIMIT TË OPERATORIT TË TELEFONISË CELULARE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 30.09.2021
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PARAQITJEN DHE SHQYRTIMIN E ANKESAVE, VËREJTJEVE, KËRKESAVE, PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 30.09.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN GUSHT 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 30.08.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN KORRIK 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 603 akte  Faqe  prej 61  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës