Kërko

Struktura dhe kontaktet

 

 

Emri

Mbiemri

Detyra

Telefoni

Email

Pëllumb

Zogu

Përgjegjës i strukturës

0682230734

pellumb_zogu@yahoo.it

Elmira

Nehani

Anëtar

0692111588

miranehani@yahoo.com

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës