Kërko

Sinjalizim

Njësia e Përhershme e Sinjalizimit në Bashkinë Shkodër është ngritur me Urdhërin e Kryetares Bashkisë nr.840, datë 30.11.2016,dhe funksionon, bazuar në ligjin nr. 60/2016 “Për  Sinjalizimin dhe  Mbrojtjen e Sinjalizuesve”.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës