Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje e hapur - Festivali i Këngës Qytetare "Luleborë"

10.09.2021

Në bazë të Ftesës së Hapur për Pjesëmarrje, me nr.prot 7577, datë 14.05.2021, të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE "LULEBORË" janë shqyrtuar nga ekspertë të fushës të gjitha materialet muzikore të depozituara pranë Bashkisë Shkodër.

Lista e këngëve fituese për festivalin LULEBORË – 2021 është si me poshte:

1: Roland Guli
2: Ilir Zoga
3: Almarin Zadeja
4: Namik Jahja
5: Enis Mullaj
6: Bardhyl Hysa
7: Leticia Garxhola
8: Ana Bushgjokaj
9: Alban Krajni
10: Mario Deda
11: Alfred Kaçinari
12: Artan Bakija
13: Florent Boshnjaku
14: Orges Toçe
15: Artion Qamili
16: Edmond Zhulali
17: Aleksander Jakova

Me rëndësi:
Kerkesa teknike per realizimin e kengeve ne festivalin kenges “Lule Bore2021”.

Per arsye te realizimit LIVE te kengeve ne festivalin e kenges “Lule bore 2021” ju paraqesim kerkesat si me poshte:

1.Versioni perfundimtar i kenges se kenduar ne formatin ëave 16 bit 44.1 khz.
2.Versioni perfundimtar i bazes orkestrale me backvocal ne formatin ëave 16 bit 44.1 khz.
3. Teksi perfundimtar i kenges.
4. Versioni MIDI FILE i kenges
5. Audio tracks stereo(STEMS) te efektuar qe nga masa e pare deri ne masen e fundit te kenges ne formatin ëave 24 bit 44.1 khz te instrumenteve dhe grupimeve si me poshte:

 -DRUMS main(pjesa kryesore e DRUMS).
-PERCUSSION akustik(nese ka).
-PERCUSSION electronic(loops&grooves,fx drum etj…)nese ka.
-BASS. -Kitare solo(nese ka).
-Kitarat elektrike shoqeruese(nese ka).
-Kitarat akustike(nese ka).
-Instrument solo(nese ka).
-Strings session(harqet).
-Pianoforte. -Brass session(tunxh)
-Keyboards.
-Fizarmonika(nese ka)
-Pad synths. -Arpegiatore(nese ka).
-BackVocals session(grup).
-Kengetari solist.
-Instrumente te tjere te mundshem(nese ka).

6. Te gjitha kerkesat e mesiperme duhet te realizohen dhe te dorezohen prane zyres organizative te festivalit festivalin e kenges “Lule bore 2021” deri ne daten 4.10.2021

Materialet duhet te konsultohen me producentet muzikore te festivalit para dorezimit te tyre.
Per cdo paqartesi mund te kerkoni sqarime nga producentet muzikore te festivalit.
Ju falenderojme per pjesemarrjen dhe duke shpresuar ne nje bashkepunim sa me professional ju urojme sukses festivalin e kenges “Lule bore 2021”.

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës