Kërko

Shërbimi i transportit publik

Shërbimi i Transportit Urban kryhet me sipërmarrje private të liçensuar, ku Bashkia Shkodër ka përcaktuar pikat e ndalimit dhe oraret në linjat si me poshtë:
Gjithashtu ndërlidhja midis qendrës dhe njësive të tjera administrative të Bashkisë Shkodër kryhet përmes transportit privat të liçensuar nga Bashkia sipas orareve dhe stacioneve përkatëse.


Linja Bahçallek-Fermentim-Bahçallek
06:00-14:00 çdo 15 min.
14:00-22:00 çdo 20 min.
 
Linja Qendër-Shirokë-Zogaj-Qendër
Nisja: 06:15; 07:30; 12:30; 13:30
Kthimi: 06:45; 06:30;13:30;14:30

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës