Kërko

Shërbimi i Ndihmës Ekonomike

Për përfitimin e ndihmës ekonomike, të kujdestarisë, të invaliditetit të punës, të personave me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik dhe të verbër duhet të dorëzojnë pranë drejtorisë së ndihmës ekonomike këto dokumenta:

Ndihma ekonomike u jepet familjeve të shtetasve shqiptarë, të cilëve u mungojnë të ardhurat dhe mjetet e jetesës krejtësisht, ose i kanë të pamjaftueshme. Shteti merr në mbrotje dhe personat me aftësi të kufizuar, të verbërit, invalidët e punës dhe invalidët tetraplegjikë dhe paraplegjikë.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës