Kërko

Shërbimi Postar

Posta Shqiptare është shoqëria publike kryesore e ofrimit të shërbimeve postare. Ky shërbim mundësohet edhe nga disa kompani private që operojnë në tregun shqiptar.
Shërbimi postar realizon:

•      shërbime pranimi, përpunimi dhe dorëzimi të letrave;
•      kartolinave, paketave të vogla, koliposta dhe shtypshkrimeve;
•      urdhra dhe pagesa kombëtare dhe ndërkombëtare;
•      këmbim valute, transfertë parash me euroxhiro

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës