Kërko

Sekretari i Këshillit

Denis Lesha
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës