Kërko

Rrjeti i brendshëm i rrugëve në Shkodër

Bashkia e Shkodrës ka një rrjet rrugor prej 441 km.
Pozita gjeografike e Shkodrës mundëson vizitën në disa lloje atraksionesh dhe peisazhesh natyrore  , me potenciale të mëdha turistike. Falë përmirësimit të infrastrukturës së brendshme, Shkodra ndodhet vetëm 42 km larg Razmës, 48 km larg Bogës, vetëm 32 km larg Velipojës dhe rreth 8 – 9 km larg Shirokë dhe Zogajt.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës