Kërko

Rrjeti hekurudhor

Shkodra është e lidhur me rrjetin e brendshëm hekurudhor si dhe me atë ndërkombëtar nëpërmjet Stacionit të Hanit të Hotit 35 km larg, i cili mundëson lidhjen e vendit tonë me Europën Qendrore. Ky rrjet tashmë shërben kryesisht për transportin e mallrave.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës