Kërko

Raporto


 

Kjo hapsirë për qytetarët u mundësua me mbeshtetjen financiare te Programit te Granteve te Vogla te Komisionit per Demokraci ne kuadër të projektit "Monitorimi i programeve të transparencës në nivel lokal për një qeverisje demokratike", i zbatuar nga Shoqata Kombëtare e Punonjësve Social.

 

shoqata-kombetare-punonjesve  

   logo-ambasada-usa
 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës