Kërko

Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër

1.Vendim nr.5 datë 16.10.2017
2.Plani i Zhvillimit të Territorit
3.Rregullore e Planit të Përgjithshëm Vendor(Pjesa e I,II,III,IV,V,VI)
4.Strategjia Territoriale
5.Vlerësimi Strategjik Mjedisor
6.Harta e përdorimit të Tokës
7.Harta e ndarjes Territoriale në 5 Sisteme në nivel Bashkie
8.Harta e Infrastrukturave të Transportit
9.Harta e Fazimit të zbatimit të PPV-së në nivel Bashkie
10.Harta e Vizionit Strategjik
11.Harta e ndarjes së Territorit në zona dhe njësi në nivel Bashkie

Për më shumë informacion...

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës