Kërko

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje

Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Emër, mbiemër: Fisnik Lutfija 
Email :lutfija.fisnik@bashkiashkoder.gov.al
Bashkia Shkodër, rruga “13 dhjetori”, Shkodër
Orari : E hënë – e premte, 08:00 – 16:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës