Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 511
05.05.2023
1.Festa e Liqenit 2.Festa e Alpeve 3.Stenda lëvizëse “Vizito Shkodrën” 4.Mbështetja e iniciativave të reja në mbështetje të turizmit ...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
19.04.2023
Në zbatim të programit social të strehimit “Banesa me kosto të ulët” me instrumentin financiar “Subvencionimi i interesave të kredisë, të lehtësuara nga shteti”...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
18.04.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit Stenda levizëse "Vizito Shkodrën"...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
18.04.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit ''Mbështetja e iniciativave të reja në mbështetje të zhvillimit të turizmit''...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
14.04.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Alpeve”. ...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
14.04.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
30.03.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje në FESTIVALIN E KËNGËS “LULEBORË”, për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar....
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
28.03.2023
Republika e Shqipërisë po planifikon të ndërtojë seksionin e autostradës Adriatiko-Joniane: Murriqan – Lezhë, me asistencën e BERZH-it dhe BE-së...
Burimi: Bashkia Shkodër
27.03.2023
Në mbështetje të vendimit 2 datë 23.03.2023 të Këshillit Artistiko-Kulturor...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
27.03.2023
Në mbështetje të Vendimit 4 datë 23.03.2023 të Këshillit Artistiko-Kulturor...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës