Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 478
13.06.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Qershor dhe Korrik 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
25.05.2022
Në përfundim të procesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Shkoder...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
09.05.2022
Projekti “PEOPLE - Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX” financohet nga programi “Europe for Citizens” (Evropa për Qytetarët), është një program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
23.04.2022
Bashkia Shkodër në partneritet me Programin Reload 2 ka rishpallur thirrjen e hapur publike për organizatat e shoqërisë civile për dorëzimin e projekt propozimeve përmes metodologjisë LOD të Programit ReLOaD2...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
19.04.2022
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje në FESTIVALIN E KËNGËS “LULEBORË”
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
12.04.2022
Bashkia Shkodër ka një traditë të gjatë bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
23.03.2022
Bashkia e Shkodrës mbështet shërbimet rekreative dhe sportive përmes programit buxhetor Programi 08130: Sport dhe argëtim...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
18.03.2022
Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC)...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
18.02.2022
Bashkia Shkodër në partneritet me Programin Reload 2 ka shpallur thirrjen e hapur publike për organizatat e shoqërisë civile ...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
17.02.2022
Bashkia Shkodër, njofton të gjithë qytetarët të paraqesin kërkesat për përfundimin e procedurave të privatizmit të banesave në zbatim të dispozitave te VKM nr.179,datë 26.2.2020...
Burimi: Bashkia Shkodër
Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës