Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 493
19.01.2023
Bashkia Shkodër shpall Thirrjen për Aplikime për të gjitha subjektet publike dhe private të cilët janë të interesuar për të për fituar statusin “Pronar social” në zbatim të nenit 23, pika 2 të ligjit nr. 22.2018 “Për strehimin social”...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
16.01.2023
Në përmbushje të detyrimeve ligjore sipas VKM-së nr. 453, datë 3.7.2019 “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë ...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
06.01.2023
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të hapen për vitin 2023...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër
16.11.2022
Në përgjigje të kërkesës së shoqatave sportive njoftojmë se dëgjesa Publike e kërkuar në kuadër të projektbuxhetit të Bashkisë Shkodër ...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
02.11.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për periudhën Nëntor - Dhjetor 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
27.10.2022
Bashkia Shkodër ka ndërmarrë Nismën Rishikimin e PPV me Proçedurë të Thjeshtuar të miratuar me Vendimin Nr.750, datë 26.10.2022....
Burimi: Bashkia Shkodër
11.10.2022
Në mbështetje të VKM- së nr 666 datë 10.10.2019 ”Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”, i ndryshuar për vitin shkollor 2022- 2023...
Burimi: Drejtoria Ekonomike e Arsimit
04.10.2022
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit ...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
02.09.2022
rejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për periudhën Shtator - Nëntor 2022.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
22.08.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Korrik - Tetor 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës