Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 486
04.10.2022
Bazuar në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin social”, Vkm nr.384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit ...
Burimi: Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik
02.09.2022
rejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për periudhën Shtator - Nëntor 2022.
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
22.08.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Korrik - Tetor 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
10.08.2022
Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
20.07.2022
Bashkia Shkodër ka një traditë të gjatë bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile. Një ndër objektivat e Bashkisë Shkodër është bashkëpunimi me shoqёrinë civile...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
15.07.2022
Bashkia Shkodër në partneritet me Programin Reload 2 ka rishpallur thirrjen e hapur publike për organizatat e shoqërisë civile për dorëzimin e projekt propozimeve përmes metodologjisë LOD të Programit ReLOaD2...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
06.07.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Korrik - Shtator 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër
04.07.2022
Bashkia Shkodër ka një traditë të gjatë bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile. Një ndër objektivat e Bashkisë Shkodër është bashkëpunimi me shoqёrinë civile...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
13.06.2022
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Qershor dhe Korrik 2022...
Burimi: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkoder
25.05.2022
Në përfundim të procesit të vlerësimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Shkoder...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës