Kërko

Njoftim vazhdim proçedure për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës  së strukturuar me gojë, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionet :

- Përgjegjës, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e  Financës, kategoria e pagës III-a
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Edlira Vajushi

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 28.09.2022, ora 11 00.

- Përgjegjës, Njësia e Administrimit të Borxhit Tatimor , Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës III-a
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Fisnik Bushati

- Përgjegjës, Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave,  kategoria e pagës III-a                                        
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Elma Piraniqi

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 28.09.2022, ora 11 30.

- Përgjegjës, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës III-a
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Alban Neziri

- Përgjegjës, Sektori i Marketingut dhe Shërbimeve për Vizitorin, Drejtoria e Turizmit, kategoria e pagës III-a                                        
 Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Leticja Lekaj

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 28.09.2022, ora 12 00.

- Përgjegjës,Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës , kategoria e pagës III-a                                        
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Jozef Kulla

Përgjegjës, Sektori Planifikimit të Mirembajtjes së Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës, kategoria e pagës III -a
Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Bardha Jukni

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 28.09.2022, ora 12 30.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës