Kërko

Njoftim testim të aftësive fizike për pranim në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.520, datë  25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit të aftësive fizike për vendet e lira në Shërbimin e MZSH-së për pozicionet:

- Luftues, shpëtues, drejtues automjeti 6 (gjashtë) pozicion, në nivelin bazë

Kandidatë të kualifikuar janë: 

1. Gledis Bashi
2. Kanto Markaj
3. Orhan Murati
4. Rigert Dhinishta
5. Sabah Frashni
6. Soed Murati

Testimi i aftësive fizike do të bëhet pranë ambjenteve të stadiumit “Loro Boriçi” me datë 09.05.2022 ora 10:00.

Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të veshur me uniforme sportive .                                                                                           

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës