Kërko

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare

Komisioni i Vlerësimit në përfundim të procedurës për lëvizje paralele të mësuesve të ciklit parashkollor (edukatorë), në bazë të Udhëzimit nr. 12, datë 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit dhe të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, shpall rezultatet përfundimtare si më poshtë:

1. Arjeta Mlika                         31 pikë
2. Lavdije Pateriku                  29 pikë
3. .Mirela Marashi                   11 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës