Kërko

Njoftim intervista me gojë dhe testimi psikologjik për pranim në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, të Vendimit nr.520, datë  25.07.2019 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit të intervistës me gojë dhe testimit psikologjik, për pozicionet:

- Luftues, shpëtues, drejtues automjeti 6 (gjashtë) pozicion, në nivelin bazë.

Kandidatë të kualifikuar janë: 

1. Gledis Bashi
2. Kanto Markaj
3. Orhan Murati
4. Rigert Dhinishta
5. Sabah Frashni
6. Soed Murati 

Intervista me gojë dhe testimi psikologjik do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 10.05.2022 ora 10: 00.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës