Kërko

Njoftim Fituesi - Drejtor në Arsimin Parashkollor

Pas shpalljes së realizuar për drejtor në arsimin parashkollor, Komisioni i vlerësimit në përfundim të procedurës dhe shqyrtimit të ankimimeve, shpall listën e kandidatëve fitues si më poshtë;

  1. Ejsi Rripaj                21.36 pikë
  2. Arione Nikolli          18.6 pikë
  3. Anila Barbullushi    17.76 pikë

Kandidatët ftohen të paraqiten nga dita e nesërme pranë Bashkisë Shkodër për kryerjen e procedurave të mëtejshme.

  

  

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës