Kërko

Ndarja territorial e Bashkisë Shkodër

Qarku Shkodër ,Bashkia Shkodër

Nj.A

Fshatrat

Kufizimi Veri

Kufizimi Jug

Kufizimi
Lindje 

Kufizimi
Perëndim

Shkodër 

Qyteti Shkodër

Rrethina

Bërdicë,Guri I Zi

Rrethina,Guri i Zi

Liqeni i Shkodrës

Ana e Malit

Oblikë,Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh,  Oblikë e Sipërme, Obot, Vallas,Velinaj, Vidhgar

Shkodër

Lumi Buna,Dajç

Rrethina

Mali i Zi

Bërdicë

Bërdicë e Madhe, Bërdicë e Mesme, Bërdicë e Sipërme, Trush, Beltojë, Mali Hebaj
 

Shkodër

Bushat

Guri i Zi,Lumi Drin

Dajç

Dajç

Dajç,Samrisht i Ri, Samrisht  i Sipërm, Belaj, Mali i Gjymtit, Pentar, Rrushkull, Mushan, Darragjat,   Suka-Dajç, Shirq
 

Lumi Buna
Ana e Malit Mali i Zi
 

Velipojë

Bërdicë,Bushat

Lumi Buna

Guri i Zi

Guri i Zi, Juban, Ganjollë, Kuç,  Rrencë,Vukatanë,Gajtan,   Rragam,   Sheldi,Mazrek, Shpor

Postribë ,Shllak

Bushat-Vau i
Dejës 

Vau i Dejës 

Bërdicë,Shkodër

Postribë

Mes, Dragoç, Boks, Kullaj, Myselim,   Drisht,   Ura shtrenjtë, Domen, Shakotë,  Prekal, Vilëz

Pult,Malësi e Madhe

Guri i Zi

Shllak

Rrethina

Pult

Pog,    Kir,   Gjuraj,   Plan, Xhan, Bruçaj, Mgull

Shale, Malësi e Madhe

Postribë,Shllak

Shosh,Shalë

Malësi e Madhe

Rrethinat

Dobraç, Grudë e Re, Shtoji Ri, Guci e Re, Shtoj i vjetër,  Zues, Golem, Hoti i Ri, Bleran, Bardhaj 

Gruemirë

Shkodër,Guri i Zi

Postribë

Liqeni i Shkodrës

Shalë

Breg-Lumi, Abat, Nicaj- Shale,Lekaj, Vuksanaj,Pecaj,Theth, Ndërlysaj,Gimaj, Nënmavriq, Lotaj

Kosove

Shosh,Tropojë

Tropojë

Malësi e Madhe,Pult

Shosh

Ndrejaj,Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsumaj, Brashtë

Shalë

Temal,Shllak

Pult

Temal,Tropojë,Vau i Dejës 

Velipojë

Velipojë,    Pulaj,    Luarzë, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks i Ri, Pulaj,  Reç i Ri, Ças, Mali Kolaj  

Dajç

Dajç

Lezhe

Lumi Buna

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës