Kërko

Mjedisi dhe Ujërat

 

Baza Ligjore

Publikime

Të dhëna mbi mjedisin

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës