Kërko

Lëvizja në qytet

Shërbimet e Transportit Urban

Kryhet me sipermarrje private ne linjat si me poshte:

Linja Bahçallek-Fermentim-Bahçallek

Per periudhen Maj-Nendor çdo dite ora: 

  • 06.00-14.00 çdo 15 min.
  • 14.00-22.00 çdo 20 min.

Per periudhen Dhjetor-Prill  çdo dite ora:

  • 06.30-14.00 çdo 15  min.
  • 14.00- 21.30 çdo 20 min.

Linja  Qender-Shiroke-Zogaj-Qender

  • Nisja :    06.15; 07.30; 12.30; 13.30
  • Kthimi:   06.45; 06.30;13.30;14.30


V.O. Harta bashkengjitur me stacionet e linjave.

 
Afishime Publike
31.01.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
30.01.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
26.01.2023
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
23.01.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
23.01.2023
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
11.01.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës