Kërko

Kostot e shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit

Energjia dhe uji
Kosto e energjisë

Niveli i tensionit Çmimi (lekë /kWh) 
Konsumatorë në 35kV 9.5
Konsumatorë në 20/10/6 kV 11
Furra buke dhe prodhim mielli 20/10/6 kV 9.1
Konsumatorë në 0.4kV 14
Furra buke dhe prodhim mielli 0.4kV 9.6
Familjarë 9.5
Tarifë pë konsumin e energjisë në ambjentet e përbashkëta 9.5
Tarifë fikse e shërbimit për leximin (lekë/muaj) 200

Tarifat e miratuara të shërbimit të ujësjellësit

Kategoria e klientëve Tarifë fikse Tarifa Uji Tarifa KUZ
Familjarë 100 40 15
Ente private 100 110 20
Institucione buxhetore 100 110 20

Telekomunikacioni
Liberalizimi i tregut ka sjellë ofrimin e shërbimit të telefonisë dhe internetit
Abcom  www.abcom.al
Abissnet www.abissnet.com.al
Albtelekom  www.albtelecom.al
Vivo www.vivo.al
Telekom www.telekom.com.al
Vodafone  Albania  www.vodafon.al
Eagle Mobile www.albtelecom.al

Kosto e materialeve të ndërtimit

Materiali Çmimi
Rërë lavatriçe 1,743 lekë/m³
Çakull makinerie 1,278 lekë/m³
Gur kave 911 lekë/m³
Gëlqere e shuar 7,872 lekë/ton
Prodhim betoni sipas cilësisë 4,144-7,271 lekë/m³
Tuba  betoni D = 200  mm x 1  m 775 lekë/m
Blloqe betoni me vrima  25 x 20 x 40 cm 69 lekë/copë
Tulla  sap h=24  cm 45 lekë/copë
Tulla  importi 28 lekë/copë
Tulla të lehtësuara  me vrima 28 lekë/copë
Konstruksion metalik i thjeshtë 135,111 lekë
Hekur betoni  periodik D=6-10 mm 113,157 lekë/ton
Hekur betoni  periodik D > 12 mm 103,498 lekë/ton
Tjegulla  marselieze  importi 70 lekë/copë
Tjegulla vendi 45 lekë/cope

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës