Kërko

Komisionet

 

Nr Emertimi    
1 Komisioni i financave, buxhetit, dhe aseteve publike Subjekti Pozicioni
1 Lush Marku                               PS
2 Lulash Nika PS
3 Jona Leqejza PS
4 Hekuran Gjorreta PS
5 Arvit Osja PS
6 Jetmira Rraboshta PSD
7 Gjergj Sokoli PSD
2 Komisioni i kontrollit financiar Subjekti  
1 Jona Leqejza PS
2 Elson Çeliku                        PS
3 Mark Ndou                                   PSM
4 Andi Hallunaj PSD
5 Lush Marku PS
6 Ornela Leka PSD
7 Lulash Nika PS
3 Komisioni i Sherbimeve publike Subjekti  
1 Diana Muriqi                               PS
2 Ardjana Ndreu PS
3 Aurora Dibra PS
4 Julian Kraja    PS
5 Eduart Gjeka                  PSD
4 Komisioni i planifikimit dhe zhvillimit te territorit Subjekti  
1 Luan Heta                         PS
2 Besmir Vukaj   PS
3 Blediane Nika PS
4 Age Martini PS
5 Luigj Palushi PSD
5 Komisioni i zhvillimit ekonomik dhe turizmit Subjekti  
1 Age Martini PS
2 Sead Cocja                                        PS
3 Gerald Hasaj PS
4 Donika Ndoja PS
5 Jetmira Rraboshta PSD
6 Sabahet Lishi PS
7 Daniela Jakoja PS
6 Komisioni i shendetesise, veterinarise dhe mbrojtjes se konsumatorit Subjekti  
1 Gezim Galiqi PS
2 Vjollca Petani   PS
3 Julian Kraja PS
4 Ardita Spahija PS
5 Erion Metushi PS
6 Daniela Jakoja PS
7 Ermina Gruda PS
7 Komisioni i sherbimeve sociale, strehimit dhe çeshtjeve gjinore Subjekti  
1 Nersada Mandija PS
2 Marjan Ndershtiqaj PS
3 Arvit Osja                                 PS
4 Dhurata Tyli PS
5 Anton Deda PS
6 Gjergj Sokoli PSD
7 Ornela Leka PSD
8 Komisioni i bujqesise, pyjeve, dhe menaxhimit te ujrave dhe mbrojtjes se mjedisit Subjekti  
1 Aurora Dibra PS
2 Hekuran Gjorreta PS
3 Gerald Hasaj PS
4 Blerim Dimnaku                      PS
5 Luigj Palushi PSD
6 Mark Ndou PSM
7 Sead Cocja PS
9 Komisioni i Arsimit Subjekti  
1 Teuta Zaja PS
2 Ardiana Ndreu PS
3 Tereze Brigja PS
4 Oltion Luli PS
5 Sokol Zaimaj              PS
6 Blediane Nika PS
7 Lumnije Guri PSD
10 Komisioni i kultures dhe i trashegimise Subjekti  
1 Anton  Kaftalli      PS
2 Valbona Doniku PS
3 Kristi Shllaku PS
4 Lumnije Guri PSD
5 Blerim Dimnaku   PS
11 Komisioni i Rinise dhe Sportit Subjekti  
1 Oltion Luli                                PS
2 Erion Metushi PS
3 Anton Deda PS
4 Avenir Celaj PS
5 Vjollca Petani PS
6 Kiara Cubi PS
7 Arbis Vjerdha PDS
12 Komisioni per çeshtjet ligjore Subjekti  
1 Besmir Vukaj                                 PS
2 Sabina Danaj PS
3 Marjan Ndershtiqaj PS
4 Kristi Shllaku PS
5 Suada Selimaj PSD
13 Komisioni i vlersimit te figurave te shquara dhe emertesave Subjekti  
1 Teuta Zaja                           PS
2 Gezim Galiqi PS
3 Ardita Spahija PS
4 Anton Kaftalli PS
5 Sokol Zaimaj PS
14 Komisioni i mandateve dhe rregullores Subjekti  
1 Diana Muriqi                            PS
2 Luan Heta   PS
3 Sabahet Lishi PS
15 Komisioni i marredhenieve me jashte Subjekti  
1 Nersada Mandija                         PS
2 Sabina Danaj PS
3 Hilmi Lakti PS
4 Ermina Gruda PS
5 Kiara Cubi PSD
16 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Subjekti  
1 Hilmi Lakti PS
2 Elson Çeliku PS
3 Valbona Doniku PS
4 Andi Hallunaj PSD
5 Arbis Vjerdha                PDS
17 Komisioni i barazise gjinore
1 Dhurata Tyli PS
2 Donika Ndoja PS
3 Avenir Celaj PS
4 Eduart Gjeka PSD
5 Suada Selimaj PSD
 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës