Kërko

Informacion i përgjithshëm mbi territorin

Shqipëria

Sipërfaqja

28. 748 km2

Popullsia

2.886.026 banorë (INSTAT Janar 2016)

Pozita gjeografike

Shqipëria ndodhet në juglindje të Evropës. Kufizohet në jug me Greqinë, në lindje me Maqedoninë, në verilindje me Kosovën dhe në veri me Malin e Zi dhe vija bregdetare prej 316 km është kufiri perëndimor.

Kryeqyteti

Tirana

Sistemi politik

Qeveria në Shqipëri është një Republikë Parlamentare me një sistem politik demokratik, i cili zhvillon zgjedhje një herë në katër vite.

Ndarja administrative

Ndarja e re administrative e Shqipërisë përcakton funksionimin me 61 Bashki dhe 12 Qarqe. Bashkia Shkodër përbëhet nga 11 njësi administrative (1 qytet dhe 93 fshatra)

Gjuha zyrtare

Shqip

Monedha

Lek - ALL

Renditja sipas Bankës Botërore 

Në vendin e 58

Klima

Klimë mesatare mesdhetare mbi 270 ditë diell në vit, temperatura mesatare vjetore është 15.3 ˚C.

Ora

GMT +1

 

 
Afishime Publike
24.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
22.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës