Kërko

Galeria e arteve

Galeria e Arteve, në fondin e saj, përfshin veprimtarinë e autorëve të ndryshëm shkodranë dhe shqiptarë të cilët kanë lënë gjurmë të forta në trashigiminë e kombit tonë. Galeria e Arteve ruan dhe ekspozon 700 piktura, skulptura, grafika, etj. Veprat e artit kanë zënë një vend të rëndësishëm në jetën kulturore të qytetarëve shkodranë, rëndesia e tyre ka qenë e njohur që në kohët e hershme. Punimet e artit janë ruajtur dhe trashëguar brez pas brezi nga familjet shkodrane. Galeria e Arteve herë pas here organizon ekspozita të piktorëve të ndryshëm, promovon artistë të rinj të talentuar të qytetit duke i dhënë artit në Shkodër vendin që meriton.

Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare të Galerisë së Arteve të Shkodrës.

 
Afishime Publike
24.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
22.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës