Kërko

Galeria e arteve

Galeria e Arteve, në fondin e saj, përfshin veprimtarinë e autorëve të ndryshëm shkodranë dhe shqiptarë të cilët kanë lënë gjurmë të forta në trashigiminë e kombit tonë. Galeria e Arteve ruan dhe ekspozon 700 piktura, skulptura, grafika, etj. Veprat e artit kanë zënë një vend të rëndësishëm në jetën kulturore të qytetarëve shkodranë, rëndesia e tyre ka qenë e njohur që në kohët e hershme. Punimet e artit janë ruajtur dhe trashëguar brez pas brezi nga familjet shkodrane. Galeria e Arteve herë pas here organizon ekspozita të piktorëve të ndryshëm, promovon artistë të rinj të talentuar të qytetit duke i dhënë artit në Shkodër vendin që meriton.

Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare të Galerisë së Arteve të Shkodrës.

 
Afishime Publike
06.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
26.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
21.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
16.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës