Kërko
Shpallje/Njoftime

Ftesë për pjesmarrje

12.02.2020

Në kuadër të shpalljes së Thirrjes së III-të për projekt propozime të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), Bashkia Shkodër në bashkëpunim me UNDP kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në një takimin për diskutimin e përparësive zhvillimore mbi bazën e programeve dhe dokumentave strategjike vendore.

Ky aktivitet organizohet me datë 17 Shkurt 2020 në orën 11:00, pranë sallës së takimeve të Bashkisë Shkodër.

Gjatë këtij takimi, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Organizatat e Shoqërisë Civile do të diskutojnë fushat prioritare mbi bazën e të cilave do të shpallet Thirrja e III-të për projekt propozime.

Jeni të lutur të konfirmoni pjesmarrjen tuaj në adresën e emailit planifikimistrategjik@bashkiashkoder.gov.al


Ju ftojmë të jepni kontributin tuaj në këtë takim.

Shkarko materialin.

Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës