Kërko

Arsimi i mesëm profesional dhe arsimi i orientuar

Në Shkodër zhvillojnë veprimtarinë  e tyre 6 shkolla profesionale, të cilat janë: Teknike Industriale “Arben Broci”, e Ndërtimit “Kolë Idromeno”, Artistike “Preng Jakova”, Gjimnazi Gjuhësor “Shejnaze Juka”, Teknike Pyjore “Kolë Margjini”, Teknologjike “Hamdi Bushati” dhe shkolla private Austriake Teknologji-Informacioni “Peter Mahringer”. Formimi që të rinjtë marrin në këto shkolla, është i fushave dhe specialiteteve të ndryshme, si mekanikë, automekanikë, shërbime mjetesh transporti, elektroteknikë, teknologji informacioni dhe komunikimi, teknikë kompjuterash, elektriçist, teknik hidraulik-ventilues, specialistë pyjesh, veterinerë, teknikë në fusha të ndryshme të ndërtimit, agjentë turizmi, ekonomistë.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës