Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet", Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shpall njoftimin e mëposhtëm me një afat 15 ditor:

Procesverbal nr.17 datë 27.10.2021 “Për konstatimin e kundravajtjes”, Vendim nr.1215 datë 27.10.2021 “Për pezullimin e punimeve”

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës