Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga IMT

30.09.2021

Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet", Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shpall njoftimin e mëposhtëm me një afat 15 ditor:

Procesverbal nr.26 datë 14.9.2021 “Për konstatimin e kundravajtjes”, Vendim nr.1206, datë 14.09.2021 “Për pezullimin e punimeve” Vendim nr.741, datë 24.09.2021 “Për prishjen e objektit të kundërligjshëm”

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës