Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e   Enjte , datë 11 Maj 2023, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

horografia_001

Rindërtimi i rrugës kufitare Shirokë - Zogaj - Mali i Zi dhe Ujësjellës Kanalizime në zonën e Shirokës Zogaj

Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar te Programi i Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit  në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 04.04.2023
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. SAIMIR LAQJA, ZNJ. MRI MARKU , Z. PJETËR MHILLAJ DHE Z. NIKOLIN GOJÇAJ BANESAT E TË CILËVE U JANË DËMTU
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 04.04.2023
PËR DHËNIEN NË PERDORIM PA KUNDERSHPERBLIM, MINISTRISE SE MBROJTJES TË NJE SIPERFAQE PREJ 127 M2 NË PRONESI TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 04.04.2023
PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË PLANIT NË BUXHETIT E BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 04.04.2023
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHKURT 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 04.04.2023
PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 04.04.2023
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË FINANCIMIT NGA FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) PËR RIKUALIFIKIMIN E FASADAVE TË DISA PALLATEVE NË QYTETIN SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 20.02.2023
PËR EMËRTIMIN E SHKOLLËS 9 VJEÇARE FSHATI DRAGOÇ, NJËSIA ADMINISTRATIVE POSRRIBË, ME EMRIN ISMET ÇELAJ
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA NË TERRITORIN BREGDETAR TË NJËSISË ADMINISTRATIVE VELIPOJË, BASHKIA SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E PLANIT PËR PARANDALIMIN DHE SHUARJEN E ZJARREVE NË FONDIN PYJOR/KULLOSOR NË BASHKINË SHKODËR PËR VITIN 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E LISTËS SHTESË TË PËRFITUESVE PRANË BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË ADMINISTRUARA NGA BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Afishime Publike
24.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
22.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës