Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e Enjte , datë 2 Qershor 2022, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr. 37, Janar 2022

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 10.05.2022
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. LORO GOCAJ , Z. MARTIN SOKOLI , Z. SOKOL DEMA , ZNJ. LIRJANA BICI DHE Z. ASTRIT KALAJA , BANESAT E TË CILË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 10.05.2022
PËR DISA SHTESA NË VKB NR. 49 DATË 30.10.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE PËR PROGRAMIN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6 (PRANË ISH KONVIKTIT TË SHKOLLËS PYJORE)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 10.05.2022
PËR MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6 DHE BANESAT SOCIALE ME QIRA PËR KOMUNITETIN ROM PËR VITIN 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 10.05.2022
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE PRANË BANESAVE SOCIALE ME QIRA TEK ISH KONVIKTI I SHKOLLËS VETERINARE DHE TË RREGULLORES PËR ADMINISTRIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 10.05.2022
PËR MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE ME QIRA PRANË ISH-KONVIKTIT TË SHKOLLËS VETERINARE TË BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 10.05.2022
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË RRUGËS LEKAJ NË RRUGA MIRASH ZEF PREKA NJËSIA ADMINISTRATIVE SHALË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 10.05.2022
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË NJË SEGMENTI TË RRUGËS JUSTIN GODART NË RRUGA GJOSHO VASIJA NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 10.05.2022
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË NJË SEGMENTI TË RRUGËS HALLUNAJ NË RRUGA TENISIT NJËSIA ADMINISTRATIVE RRETHINA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 10.05.2022
PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 10.05.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MARS 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
25.05.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
25.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
09.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës