Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për shtyerjen e mbledhjes së rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e  Hene , datë 13 Qershor 2022, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr. 37, Janar 2022

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 13.06.2022
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË RRUGËS KORPUSIT NË RRUGA KOLË MJEDA NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 13.06.2022
PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR. 3, DATË 05.01.2022 "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 13.06.2022
PËR ANGAZHIMIN E BURIMEVE FINANCIARE TË BASHKISË SHKODËR PËR BASHKËFINANCIM NË APLIKIMIN ME NR. REF: EU4M-CFP1-A2; PËR ANGAZHIMIN PËR MBULIMIN E KOSTOVE TË MIRËMBAJTJES SË PROJEKTIT DHE PËR AUTORIZIMIN E KRYETARIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË GRANTIT
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 13.06.2022
PËR MIRATIMIN E VLERËS SË SUBVENCIONIMIT TË QIRASË DHE PËRJASHTIMIN NGA PAGESA E QIRASË TË PËRFITUESVE TË SUBVENCIONIMIT NË RAPORT ME NIVELIN E TË ARDHURAVE PËR PËRFITUESIT E BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË ADMINISTRUARA NGA BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 31   Dt.: 13.06.2022
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KONSOLIDUAR TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2021, TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 30   Dt.: 13.06.2022
KODI I SJELLJES DHE I PARANDALIMIT TË KONFLIKTIT TË INTERESAVE TË KËSHILLTARIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 29   Dt.: 13.06.2022
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT VENDOR PËR SIGURINË PUBLIKE NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 06.06.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN PRILL 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 10.05.2022
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. LORO GOCAJ , Z. MARTIN SOKOLI , Z. SOKOL DEMA , ZNJ. LIRJANA BICI DHE Z. ASTRIT KALAJA , BANESAT E TË CILË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 10.05.2022
PËR DISA SHTESA NË VKB NR. 49 DATË 30.10.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE PËR PROGRAMIN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6 (PRANË ISH KONVIKTIT TË SHKOLLËS PYJORE)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Afishime Publike
24.06.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.06.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.06.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
15.06.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
15.06.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
15.06.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
15.06.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
08.06.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
25.05.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës