Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

kultura

Per financimin e disiplinave sportive sipas metodologjisë LOD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Duke marrë shkas nga fakti se në datën e planifikuar për zhvillimin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 31 Maj 2021, zhvillohet dhe ndeshja Vllaznia – Skënderbeu, finalja e Kupës së Shqipërisë, ju njoftojmë se mbledhja e planifikuar në këtë ditë, shtyhet në ditën e Marte, datë 27 Korrik 2021, ora 17:00.

privatisation_vllaznia_banner

Ecuria e procedurës për shitjen 100% me ankand të aksioneve të KF Vllaznia" sh.a

Bashkia Shkodër bën publike ecurinë e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit "Vllaznia" sh.a në masën 100%...

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.31, Korrik 2021

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 02.07.2021
PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARES BASHKIAKE ZNJ. JETMIRA RRABOSHTA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 38   Dt.: 02.07.2021
PËR NJË SHTESË NË VKB NR.63 DT 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2021-2023 TË BASHKISË SHKODËR, TË NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 37   Dt.: 02.07.2021
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 63, DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PËRFUNDIMTAR 2021 - 2023 TË BASHKISË SË SHKODRËS.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 36   Dt.: 02.07.2021
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 11, DT. 09.04.2016 PËR MIRATIMIN E DISA LINJAVE TË RREGULLTA RRETHQYTETËSE TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 02.07.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MAJ 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 03.06.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KONSOLIDUAR TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2020, TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 03.06.2021
PËR MIRATIMIN E VJELJES, MBLEDHJES, GRUMBULLIMIT, DHE SHITJES ME PROCEDURË ANKANDI PUBLIK TË PRODHIMEVE TË DYTA PYJORE TË BOHCEVE TË PISHËS, RRËNJËVE TË SHQOPËS,BIMEVE MJEKESORE ETEROVAJORE DHE TANIFERE NATYRORE (MET) PER VITIN 2021.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 31   Dt.: 03.06.2021
PËR MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE ME QIRA PËR KOMUNITETIN ROM.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 30   Dt.: 03.06.2021
PËR MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE PËR FAMILJEN NR. 6, PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 29   Dt.: 03.06.2021
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE PËR PROGRAMIN E BANESAVE SOCIALE TË NGRITURA PËR KOMUNITETIN ROM DHE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ADMINISTRIMIT TË BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË NGRITURA PËR KOMUNITETIN ROM NË ZBATIM TË PROJEKTIT:
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
04.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
03.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.08.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
02.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
27.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
27.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
27.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
12.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës