Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 547 akte  Faqe  prej 55  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 64   Dt.: 28.12.2020
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2022-2024 DHE BUXHETIT VJETOR 2022 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 63   Dt.: 28.12.2020
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2021 - 2023 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 62   Dt.: 28.12.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.6 DATË 30.01.2018 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TE PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR ,TË NËPUNËSVE CIVIL, ADMINISTRATIV TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TE VARËSISË TË NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 61   Dt.: 28.12.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 60   Dt.: 28.12.2020
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 59   Dt.: 28.12.2020
Për dhënien e titullit Mirënjohje e Bashkisë Shkodër, Z Hamit Boriçi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 58   Dt.: 28.12.2020
Për dhënien e titullit Mirënjohje e Bashkisë Shkodër, Z Jesus Hernandez Mayor
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 57   Dt.: 28.12.2020
PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT BASHKIAK Z. MARK NDOU
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 23.12.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN NENTOR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 23.12.2020
PËR MIRATIM E RISHIKIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR ME PROCEDURË TË THJESHTUAR BASHKIA SHKODER
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 547 akte  Faqe  prej 55  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës