Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 483 akte  Faqe  prej 49  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 30.12.2019
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2020 - 2022 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 30.12.2019
PER MIRATIMIN E LISTES SE PERDORUESVE FAKTIKE, SUBJEKTEVE PERFITUESE DHE SIPERFAQES TE TOKES BUJQESORE QE PLOTESOJNE KUSHTET LIGJORE PWR T"U PAJISUR ME AMTP, NE FSHATIN BARDHAJ DHE SHTOJ I VJETER, NJESIA ADMINISTRATIVE RRETHINAT, BASHKIA SHKODER
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 30.12.2019
PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PERGATITJES SE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023 DHE BUXHETIT VJETOR 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 20.12.2019
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.1, DATË 22.01.2016 PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE NË BASHKINË SHKODËR TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 13.12.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN NENTOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 13.12.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN TETOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 22   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ELEZ PEPAJ, ZNJ. HANE DYLI, ZNJ. HANE VIGANI, Z. FIQIRI BECI BANESA E TË CILEVE ËSHTË DËMTUAR NGA ZJARRI.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 21   Dt.: 20.11.2019
PËR SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 20   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSËM BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LART, NË SHKOLLAT E MESME, PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET APLIKUESE, TË CILAT NUK JANË SHPALLUR PËRFITUESE NGA SISTEMI I PIKËZIMIT DHE QË DO TË TRAJTOHEN NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR (6%) PËR NDIHMËN EKONOMIKE.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 483 akte  Faqe  prej 49  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës