Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 455 akte  Faqe  prej 46  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 24.06.2019
Për miratimin e ndryshimit të nivelit të pagave të punonjësve mësimorë në arsimin parashkollor dhe drejtuesit në institucionet parashkollorë të qendrave kulturore të fëmijëve dhe konvikteve të nxënësve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 24.06.2019
Për detajimin e transfertës së pakushtëzuar sektoriale shtesë të akorduar për paga dhe sigurime shoqërore për funksionin arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër familjes Benussi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër Pastor Dritan Prroj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër Znj. Zenepe Dibra
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër Znj. Mirjam Bruçeti
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër z. Xhahid Bushati
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër z. Fejzi Zaganjori
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 24.06.2019
Për rishpërndarje të fondeve në zërin e investimeve të buxhetit të bashkisë Shkodër të vitit 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 24.06.2019
Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër në shumën 88,000 lekë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 455 akte  Faqe  prej 46  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës