Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 499 akte  Faqe  prej 50  akte ne faqe  
 Rezolutë   Nr.: 16   Dt.: 03.04.2020
PER MIRATIM REZOLUTE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 15   Dt.: 23.03.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHKURT 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 26.02.2020
PER MIRATIMIN E MASËS SË QIRASË MUJORE PËR BANESAT SOCIALE TEK (ISH KONVIKTIN E SHKOLLËS PYJORE).
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 26.02.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN JANAR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 12   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË BASHKËFINANCIMIT PËR PËRSHTATJEN PËR STREHIM SOCIAL TË OBJEKTEVE EKZISTUESE NË ZBATIM TË FONDEVE TË PLANIFIKUARA PËR PROGRAMET E STREHIMIT PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 11   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VLERËSIMEVE DHE PARASHIKIMEVE AFATMESME TË TË ARDHURAVE TË BASHKISË SË SHKODRËS PËR VITET 2021 - 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 10   Dt.: 26.02.2020
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E ZNJ. BEHIJE KASAJ, Z. BERHAN MUÇA, Z. GLITON DIBRA BANESAT E TË CILËVE JANË DËMTUAR NGA ZJARRI.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 26.02.2020
PËR SAKTESIMIN E TE DHENAVE DHE NDRYSHIMIN E FUSHES SE PERDORIMIT, TË PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, MIRATUAR ME VK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 8   Dt.: 26.02.2020
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIE ME QIRA TË ZYRAVE TË SHËRBIMIT NË GODINAT E NJËSIVE ADMINISTRATIVE, ANA E MALIT, DAJÇ, BËRDICË,VELIPOJE DHE RRETHINA, NE PRONËSI/ADMINISTRIM TË BASHKISË SHKODËR, NË FAVOR TË DREJTORISË RAJONALE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE S
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 26.02.2020
PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT BASHKIAK Z. EDUARD GJEKA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 499 akte  Faqe  prej 50  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës