Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 465 akte  Faqe  prej 47  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 10   Dt.: 19.09.2019
PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, NUMRIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 19.09.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN KORRIK 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 8   Dt.: 19.09.2019
PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 7   Dt.: 19.09.2019
PËR LIRIMIN E SEKRETARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 6   Dt.: 19.09.2019
Për vërtetimin e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak Shkoder, Z. Oltion Luli
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 5   Dt.: 19.08.2019
Per miratimin e perfaqesuesve te keshillit bashkiak Shkoder ne keshillin e qarkut Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 4   Dt.: 19.08.2019
Per zgjedhjen e zv.kryetareve te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 3   Dt.: 19.08.2019
per emerimin e kryetarit te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 2   Dt.: 19.08.2019
per vertetimin e mandateve te anetareve te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 1   Dt.: 19.08.2019
per ngritjen e komisionit te mandateve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 465 akte  Faqe  prej 47  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës