Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 511 akte  Faqe  prej 52  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 26.06.2020
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.1, DATË 22.1.2016 PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE NË BASHKINË SHKODËR, TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 26.06.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË NJËSISË ANA E MALIT QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, TË QARKUT TË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 26.06.2020
"PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ADMINISTRIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE "PËR FAMILJEN" NR. 6"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 26.06.2020
PËR MIRATIMIN E VLERËS MAKSIMALE TË SUBVENCIONIMIT TË QIRASË DHE TË NIVELIT TË QIRASË MESATARE NË TREG TË LIRË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 26.06.2020
PËR NJË SHTESË NË VKB NR. 26 DATË 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR , I NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 23.06.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MAJ 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 23.06.2020
PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 22.05.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN PRILL 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 23.04.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT TËZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2019 TË BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 23.04.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DT 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 511 akte  Faqe  prej 52  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës