Kërko

Vende pune

Në zbatim të ligjit Nr.152 datë 30.05.2013 "Për Statusin e Nëpunësit Civil"

Bashkia Shkodër shpall njoftimin për këto vende pune:

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 24.09.2014.

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 29.09.2014.

Rishpallje vende pune

Lista e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.

Respektimi i afatit të ankesave.

Lista e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pozicionin Inxhinier.

Shpallje për vend të lirë pune Punonjës Social.

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 31.12.2014. 

Rishpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 29.01.2015.

Lista e kandidatëve të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pozicionin Specialist Aplikimi pranë Zyrës me një ndalesë.

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 23.02.2015.  

Rishpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Njoftim fituesi.

Njoftim fituesi.

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 12.05.2015.

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 12.05.2015. 

Shpallje për ngritje në detyrë në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese datë 25.05.2015. 

Rishpallje për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive datë 25.05.2015.

Rishpallje për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për mungesë konkurimi datë 11.06.2015

Njoftim për ndërprerje proçedure datë 25.06.2015.

Shpallje për vend të lirë pune Punonjës Social datë 22.09.2015.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës