Kërko

Urdhëra

Urdhër nr.275 , datë 09.04.2019 "Për organizimin e punës gjatë sezonit Turistik"

Urdhër nr.389, datë 14.05.2019 "Për krijimin e grupit të punës për hartimin e Planit të Integritetit"

Urdhër nr.462, datë 27.05.2019 "Për ngritjen e grupit të punës për verifikimin e zbatimit të kontratave të tregut Rus"

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës