Kërko
Shpallje/Njoftime

Thirrje të hapura për aplikim

04.07.2019

Në kuadër të projektit “Edhe unë e dua librin”, Shoqata Shpresë për të ardhmen shpall thirrjen e hapur për:

Staf/Ekspert
Staf për inventarizimin e librave
Blerje librash artistik
Dizenjim dhe printim

Ky projekt zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Bashkia Shkodër, si një ndër 12 bashkitë partnere të Programit ReLOaD në Shqipëri, është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e programit, për projektet që po zbatohen në territorin e Bashkisë.”

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës