Kërko

Struktura

  •      Këshilltarë 51
  •     Kryetar i Këshillit Bashkiak Znj.Brisela Kadija
  •     Zv/ Kryetar i Këshillit Bashkiak Z.Arvit Osja 
  •     Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak Znj. Tereze Brigja
  •     Zv/ Kryetare e Keshillit Bashkiak Znj. Suada Selimaj
  •     Sekretar i Këshillit Bashkiak  Z. Denis Lesha 
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës