Kërko

Strehimi dhe ndërtesat

Ne kuader te nevojave qe kane qytetaret per strehim, per nje sistemim me te pershtateshem dhe te perballueshem apo dhe ne ndihmen nga shteti, kemi perfaqsuesin e strehimit qe ne funksion te programeve sociale te strehimit kerkon dokumentacionin e meposhtem nga qytetaret:

  • Kerkesa per tu trajtuar me strehim, bazuar ne ligjin nr 9232 date 13.05.2004 (formular i gatshem qe merret ne Bashki)
  • Deklerate e vertetimit te informacionit paraprak, tek noteri.
  • Çertifikaten personale dhe familjare.
  • Fotokopje karte identiteti
  • Vertetim rajoni per vendbanimin dhe kerkese strehimi.
  • Mandat pagese 200 ( dyqind ) leke, pagese ne Bashki.

VO. Dokumentacioni kalohet per shqyrtim prane Keshillit Bashkiak.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës