Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje vendimesh për komunikim me qytetarët

07.05.2020

Nisur nga situata e krijuar e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si pasojë e së cilës aksesi i qytetarëve në institucion është i kufizuar, shpallja e vendimeve dhe njoftimeve të Gjykatave, ASHK, etj., të cilat vijnë në rrugë zyrtare për t’u afishuar pranë Zyrës me Një Ndalesë në bashkinë Shkodër, do të bëhen në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al, në menunë Shpallje/Njoftime, deri në përfundim të kësaj situate.

Si mëposhtë vijon mund të konsultoni shpalljet:

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës