Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje të Kurseve Profesionale që parashikohen të fillojnë pranë Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik Shkodër në Maj - Qershor 2019

09.05.2019

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të fillojnë për muajt Maj dhe Qershor 2019.

Informacioni i publikuar më poshtë është marrë nga Drejtoria e Formimit Profesional Publik Shkodër si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve për t'ju ardhë në ndihmë të gjithë punëkërkuesve potencial.

Për informacione më të hollësishme ju lutemi të shkarkoni njoftimin e mëposhtëm:

Njoftim mbi kurset profesionale Maj - Qershor 2019 .

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës