Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje të Kurseve Profesionale dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë pranë Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik Shkodër në Korrik - Gusht 2019

15.07.2019

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale si dhe trajnimit Start SMART që parashikohen të fillojnë për muajt  Korrik - Gusht 2019.
Informacioni i publikuar më poshtë është marrë nga Drejtoria e Formimit Profesional Publik Shkodër si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve për t'ju ardhë në ndihmë të gjithë punëkërkuesve potencial.

Për informacione më të hollësishme ju lutemi të shkarkoni njoftimin e mëposhtëm:

Njoftim mbi kurset profesionale dhe trajnimit Start SMART për muajt Korrik - Gusht 2019.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës