Kërko

Shpallje kërkese per Leje Zhvillimi

Kërkesë për kryerje punimesh - Marubi Shkodër
  1. Formular Tip Kërkese 
  2. Projekti Muzeografik

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës