Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje fituesi për projektin-"Festa e Trashëgimisë Kulturore”

17.07.2019

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 26/06/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore gjatë muajit gusht, me datën 15/07/2019 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimin e mëposhtëm:
Për projektin “Festa e Trashëgimisë Kulturore”, u shpall fitues projekti me titull “ZA FEST 2019” i subjektit “ICEBERG COMMUNICATION”.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës