Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje e këngëve fituese për festivalin e Këngës Qytetare "Luleborë"

10.09.2019

Në bazë të Ftesës së Hapur për Pjesëmarrje, me nr.prot 9691, datë 06.06.2019, të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar për FESTIVALIN E KËNGËS QYTETARE "LULEBORË" janë shqyrtuar nga ekspertë të fushës të gjitha materialet muzikore të depozituara pranë Bashkisë Shkodër.
Nga kjo rezulton:

Këngët fituese për Festivalin e Këngës Qytetare "Luleborë"
Të renditura sipas rendit alfabetik:

1. Arian Elezi
2. Bardhyl Hysa
3. Eugen Balca
4. Enis Mullai
5. Edmond Zhulali
6. Kolë Laca
7. Luan Dagistani
8. Lekë Jakova
9. Namik Jahja
10. Oleg Gjerga
11. Pranvera Badivuku
12. Roland Guli
13. Tonin Tarnaku
14. Nexhat Rexha
15. Zihni Beqiraj
16. Zef Çoba

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës