Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesish - Ftesa të Hapura

12.03.2018

Shpallje fituesish për projektet:

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 15/02/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore, me datën 05/03/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme:

  1. Për Aktivitetin artistiko-kulturor “ Panairi i promovimit të vlerave artistike-kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësinë Administrative Gur i Zi)”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga Shpresë për të Ardhmen.
  2. Për Aktivitetin artistiko-kulturor “ Panairi i promovimit të vlerave artistike-kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësinë Administrative Velipojë)”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga AWST.
  3. Për Aktivitetin artistiko-kulturor “ Panairi i promovimit të vlerave artistike-kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësinë Administrative Shalë)”, u shpall fitues projekti i paraqitur ngaPavlin Polia.
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës