Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesish - Ftesa të Hapura

12.03.2018

Shpallje fituesish për projektet:

  1. Hapja e Sezonit Turistik Velipoje
  2. Festa e Liqenit
  3. Lojra Popullore Fest
  4. Festa e Thethit

Në bazë të Ftesave të Hapura, të shpallura me datën 19/02/2018 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve “Hapja e sezonit turistik Velipojë”, “Festa e Liqenit”, “Lojra Popullore Fest”, “Festa e Thethit”, me datën 05/02/2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli në përfundimin e mëposhtëm:

  1. Për aktivitetin “Hapja e sezonit turistik Velipoje” u shpall fitues projekti i paraqitur nga OJF “The DOOR”.
  2. Për aktivitetin “Festa e Liqenit” u shpall fitues projekti i paraqitur nga OJF “Water Sports”.
  3. Për aktivitetin “Lojra Popullore Fest” u shpall fitues projekti i paraqitur nga OJF “The DOOR”.
  4. Për aktivitetin “Festa e Thethit” – Nuk ka fitues.
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës