Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesish - Ftesa të Hapura

12.03.2018

Shpallje fituesish për projektet:

  1. “Projekte zhanri drame per Teatrin Migjeni 2018”
  2. “Dita e Luleve ”
  3. Aktivitet sportive nderkombetar “Nene Tereza” ne xhudo

Në bazë të Ftesave të Hapura të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore te sipërcituara, me datën 05.03.2018 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme:

  1. Për Projekte zhanri drame per Teatrin Migjeni 2018, u shpall fitues projekti i paraqitur nga Z.Fatos Berisha me dramen KONTEJNERI nga Clare Bayley.
  2. Për projektin “ Dita e Luleve”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga shoqata Consulting and Development Partners.
  3. Per projektin Aktivitet sportive nderkombetar “Nene Tereza” ne xhudo u shpall fitues projekti i paraqitur nga Shoqata sportive JUDO VLLAZNIA.
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës