Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje Fituesish-"Dita e biçikletave"

18.07.2019

Në bazë të Ftesave të Hapura, të shpallura me datën 02/07/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit  “Dita e biçikletave”, me datën 15/07/2019 u mblodh Këshilli artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli në përfundimin e mëposhtëm:
Për aktivitetin “Dita e biçikletave” u shpall fitues projekti i paraqitur nga OJF “The Door”.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës